Medan stora mängder pengar försvunnit från konton som ska hanteras av gode män har Eva von Schéele, jurist vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i ett offentligt nyhetsbrev till landets kommuner klargjort att det i lagen inte finns något krav om att överförmyndare måste polisanmäla vid misstanke om brott av gode män, rapporterar SVT Nyheter.

– Vi tycker väl inte att det är överförmyndarens sak att polisanmäla, om det inte är uppenbart att ett brott är begånget, säger hon.

Många länsstyrelser kräver att polisanmälan ska ske, men det argumenterar alltså von Schéele emot.

Det råder brist på gode män, och von Schéele menar att det kan bli svårt att hitta personer som vill ställa upp som gode män om de vet att överförmyndaren kan polisanmäla vid brottsmisstanke.