Skolinspektionen kräver svar kring drogtester från en skola i Gävle. Enligt en anmälan från en förälder har en elev lurats till skolan för att drogtestas, uppger Arbetarbladet.

Eleven ska ha hämtats av personal för att diskutera ett åtgärdsprogram, men kände sig sedan tvingad att genomgå testet. Någon diskussion kring åtgärdsprogrammet blev sedan inte av.

Föräldern anser att testet inte var förenligt med Skolinspektionens hållning kring drogtester.