Fakta: Tonårsliv i Sverige

Drygt 60 procent av 13–18-åringarna bor med två föräldrar, medan 37 procent har föräldrar som inte bor ihop.

De allra flesta tonåringar kommer överens med sina föräldrar. Bland dem i sena tonåren är det något fler som kommer överens med modern (93 procent) än med fadern (84 procent).

Ungefär hälften av 16–18-åringarna har haft sommarjobb, och tre av tio arbetar minst en gång i månaden. Bland de yngre, 13–15 år, har 13 procent sommarjobbat.

Källa: Statistiska centralbyrån

– Det är jättestor skillnad mellan könen i det här avseendet. Det är alltid fler tjejer som känner sig stressade, säger Nizar Chakkour, pressansvarig på Statistiska centralbyrån som sammanställt en rad uppgifter över hur unga (13–18 år) lever i Sverige.

Bland tonåringarna tycks just skolstressen ha ökat under senare år, men ökningarna ligger inom statistiska felmarginalen, konstaterar Chakkour.

Majoriteten av tonåringarna bor i radhus eller villa, medan en tredjedel bor i lägenhet. Sammantaget finns 622 000 personer i den åldern i landet. De allra flesta är förstås födda här, men närmare två procent vardera kommer från Irak och Somalia.

För många gör pengabrist att de inte kan delta i aktiviteter med kompisarna. Nästan en tredjedel av flickorna i de sena tonåren har under det senaste halvåret varit med om det; bland pojkarna är andelen två av tio.

17 procent i åldergruppen går på möten med icke-partipolitiska organisationer, och 22 procent diskuterar samhällsfrågor på internet. Men bara åtta procent går på möten med politiska partier.