En anställd vid en folkhögskola i Värmland har polisanmälts och avskedats efter misstanke om ekonomiska oegentligheter. Vilka summor det handlar om och hur länge det pågått är oklart, uppger flera lokala medier.

Stickprovskontroller som genomförts i samband med en internutredning har visat på ekonomiska oegentligheter åtminstone tre år tillbaka i tiden.

– Det har på ett uppseendeväckande sätt gjorts avsteg från våra rutiner, säger Peter Bäckstrand, biträdande regiondirektör i region Värmland, till nwt.se

Den anställde stängdes av från sitt arbete i förra veckan. I måndags gavs formellt besked om avsked och polisanmälan lämnades in under tisdagen.