Fakta: Riksrevisionens kritik

Riksrevisionen har i en rapport i december 2014 kritiserat sättet staten delar ut bidrag till skolan. Budskapet var att bidragen riskerar att öka klyftorna mellan skolor.

Riksrevisionen fann att öronmärkta bidrag som Lärarlyftet II och Matematiklyftet (för lärares fortbildning) framför allt går till stora huvudmän som redan har goda elevresultat.

Benägenheten att delta i satsningar hänger till viss del på rektorernas engagemang. Den hänger också på kommunens eller friskolans kapacitet att avsätta egna pengar och hitta vikarier.

Källa: RiR 2014:25

Modellen bygger på att skolor med hög andel elever som riskerar att misslyckas ska gynnas när pengarna fördelas. Såväl betyg som uppgifter om elevernas bakgrund ska vägas in.

Det är regeringen som beställt en ny fördelningsnyckel, och bakgrunden är att gapet mellan de elever som lyckas och de som inte lyckas ökar. Pojkar lyckas sämre än flickor, elever från lågutbildade hem lyckas sämre än elever med högutbildade föräldrar och elever som kommer till Sverige som tonåringar lyckas sämre än de som gått i svensk skola från start.

Tackar nej

Hittills har flera av de specialdestinerade statsbidrag som betalas ut till skolorna inte lyckats ändra på detta. Det gäller bland annat bidrag till fortbildningssatsningarna Matematiklyftet och Läslyftet och pengar till karriärtjänster för lärare.

– Så som det fungerar i dag är bidragen sökbara för alla huvudmän. Men Riksrevisionen har visat att alla inte söker och framför allt inte små huvudmän, trots att de kanske är störst behov av att få resurser, säger avdelningschef Eva Duhrán vid Skolverket till TT.

Anledningen är att bidragen oftast kräver arbete, egna pengar och mycket administration.

– Om Skolverket kan göra en riktad insats till de huvudmän som kan komma ifråga, och dessutom göra klart vilka av deras skolor som är aktuella, kan benägenheten att söka öka, säger Eva Durhan.

Vändning

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) gillar modellen.

– Det har faktiskt varit så att det gått mer statliga resurser till de skolor som redan har det största förutsättningarna och mindre till de som behöver det mest. Nu vänder vi på det, säger han till Ekot.

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas skolpolitiska talesperson, vill däremot se en djupare analys av vilka skolor som behöver stöd.

– Man kan inte ha för överdriven tilltro till statistik. Det behövs också en analys av hur skolan arbetar. Därför föreslår vi att Skolinspektionen ska bli en mer vässad myndighet, och föreslå kunskapskontrakt för varje specifik skola. Sedan kan Skolverket gå in med en skräddarsydd lösning utifrån Skolinspektionens analys, säger hon.