– Där har man inte till fullo åtgärdat någon av bristerna.

Peter Ekborg, avdelningschef på Skolinspektionen, om en av skolorna i Göteborg.

Fakta: Skolinspektionen

Från 1 januari 2015 är Skolinspektionen tvungen att lägga viten på skolor i vissa situationer, som "allvarligt påverkar elevernas lärande". Det har gjort att antalet viten ökat.

Inspektionen prioriterar att ganska skolor där man bedömer att risken att hitta brister är störst, baserat på bland annat betygsresultat och enkäter.

Alla skolor som ålagts viten inspekteras igen. I Göteborg var det ett tiotal, som granskades på nytt före sommaren.

Källa: Skolinspektionen

Göteborg är den första av storstäderna som kontrollerats av Skolinspektionen enligt en ny lagstiftning, som började gälla 2015.

– Stockholm har granskats under våren, men bara en del beslut är släppta. I Malmö tar vi vid i höst, säger Peter Ekborg, avdelningschef på Skolinspektionen.

Men Göteborgs resultat presenterades runt årsskiftet, och har nu följts upp. Skolinspektionen kräver att kommunen ska betala cirka tre miljoner i viten för de delar av kritiken som inte åtgärdats. Samtidigt hotar man med nya viten på totalt 4,2 miljoner för kvarstående brister på fem skolor, om de inte avhjälps "skyndsamt".

På Sjumilaskolan i stadsdelen Biskopsgården är situationen extra allvarlig.

– Där har man inte till fullo åtgärdat någon av bristerna. De mest allvarliga handlar om trygghet och studiero, och om stöd och extra anpassningar, säger Peter Ekborg.

– Vi lägger oss inte i vilka metoder kommunen använder. Vi har också sett, på andra skolor, att kommunen har förmågan att rätta till brister, tillägger han.