Skolinspektionen stänger med omedelbar verkan Friluftsgymnasiet i Norrtälje, skriver Skolinspektionen i ett pressmeddelande. Orsaken är att skolan inte åtgärdat allvarliga brister i verksamheten. Det handlar bland annat om brister i undervisningen, i elevhälsan och att skolan inte har gett särskilt stöd till elever.

Skolans tio elever ska nu få plats i andra skolor. Skolinspektionens beslut kan överklagas.