Det fristående Energigymnasiet i Täby, norr om Stockholm, stängs för ett halvår med start efter höstlovet. Detta sedan Skolinspektionen beslutat om ett så kallat tillfälligt verksamhetsförbud på grund av de allvarliga bristerna i skolans verksamhet.

"Eleverna får knappt någon undervisning, de har lämnats utan lärare även under riskfyllda moment som exempelvis svetsning och många elever kommer inte alls till skolan. Vi har därför beslutat att tillfälligt stänga skolan", säger Helén Ängmo, tillförordnad generaldirektör för Skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

Skolan har 36 elever och ägs av Energy Technology Sweden AB.