Fakta: Försöket

Syfte: Se om betyg i lägre åldrar kan förbättra elevernas kunskapsresultat.

Begränsad försöksverksamhet på högst 100 skolor kan bedrivas från och med hösten 2017 till och med juni 2021.

Innebär att elever i årskurs 4 och 5 får betyg.

Intresserade skolhuvudmän ansöker om deltagande. Förutsätter att rektor och lärare på aktuella skolor är positivt inställda till att delta. Även föräldrar och elever ska få möjlighet att yttra sig.

Försöket ska följas och utvärderas av Skolverket.

Källa:

Skollagen säger att elever ska få betyg från och med årskurs sex. Men nu sänks alltså den gränsen i de högst 100 skolor som väljer att delta i försöksverksamheten. Det är alltså frivilligt att delta, och det är en av anledningarna till att många myndigheter och organisationer kritiserat förslaget. De menar att bara positivt inställda skolor, med högpresterande elever, kommer att delta och då blir resultatet inte representativt.

Annan kritik som framförts är att det inte finns vetenskapligt stöd för att betyg i lägre årskurser har någon positiv effekt. Regeringen håller med om det, men skriver i lagrådsremissen att försöket kan vara ett sätt att fördjupa kunskapen.

Förslaget har i alla fall brett stöd i riksdagen, eftersom allianspartierna är för tidiga betyg. Lagrådsremissen om ett försök bygger på en kompromiss mellan alliansen och regeringen. "Lärare och rektorer som delar bedömningen att det är andra saker än betygsålder som avgör skolresultaten kan fokusera på de insatser vi nu gör för bättre tidigt stöd, som läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet, fler anställda och stärkt specialpedagogik", säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.