I skolstartstider skjuter handeln i höjden. Vi handlar för mellan 1000 och 5000 kronor innan skolan början, enligt en färsk undersökning från Svensk Handel. 
– Skolstarten i augusti är viktig för handeln, särskilt för vissa branscher som kläder, sportrelaterade produkter och skolmateriel, säger Helene Svanholm, kommunikatör på Svensk handel.

Mest positiva till skolstarten är handlare inom böcker och papper liksom fritids- och sporthandlare, enligt Svensk Handel.

– Skolstarten är en nystart inför hösten då det inhandlas mycket nytt, barnen har vuxit under sommaren och behöver nya kläder och skor. Skrivmaterial och teknikprylar är storsäljare, men även sportutrustning och kläder säljer bra när skolor och fritidsaktiviteter drar igång, säger Helene Svanholm.

Handeln vid skolstarten följer handeln i stort. Förra året innebar det en ökning på 0,8 procent.  Och trots att det är lågkonjunktur handlar vi ändå.

– Ur ett ekonomiskt perspektiv råder fortfarande tuffa omständigheter, men ur ett svenskt perspektiv ser vi med tillförsikt på handeln. Prognosen för årets handel i Sverige är en ökning med 2,5 procent, det finns mycket pengar att handla för och ett behov hos konsumenterna att uppgradera sig inför höstens skolstart, säger Helene Svanholm.