Minst 21 människor har omkommit och åtta saknas sedan kraftiga skyfall orsakat översvämningar i centrala Vietnam, uppger landets myndigheter.

Över 100 000 bostäder har förstörts i vattenmassorna, och omkring 500 000 människor har tvingats i väg från sina hem.

Samtidigt förbereder sig befolkningen på tyfonen Sarika, som dragit in över den Sydkinesiska sjön. Ovädret väntas nå landet på onsdag.