– Man måste vänta tills vi har en debatt mellan två förslag. Det är då människor kommer att bli engagerade, säger den konservative premiärministern John Key, som propagerat ivrigt för ett byte, till New Zealand Herald.

Drygt 10 000 förslag strömmade in när allmänheten ombads ge sin bild av hur landets nya flagga ska se ut. Av dessa har nu fem valts ut, som i en animerad film på regeringens hemsida kan ses vaja i vinden.

Vinnaren ställs i mars nästa år mot den existerande flaggan, som använts sedan 1869. Den har forna kolonialmakten Storbritanniens Union Jack i ena hörnet och kritiker tycker att det är för lätt att förväxla den med fanorna i andra forna brittiska kolonier, särskilt den australiska.

Kostnaden för förfarandet uppskattas enligt AFP till drygt 140 miljoner kronor och opinionsundersökningar tyder på kraftig motvind för flaggbytarivrarna.

– Det känns som ett löjligt sätt att rösta. Det första de borde fråga är om vi vill ändra flaggan över huvud taget, säger Jim Thomson i staden Invercargill till nyhetssajten stuff.co.nz.