Fakta: Tillfälligt problem

Meningen är att polisen ska ha rätt att fatta direkta avvisningsbeslut för personer som inte har rätt att resa in i – eller vistas i – Sverige/EU enligt EU:s gränskodex.

På grund av ett slarvfel i den lagtext som gäller sedan den 1 juli i år ligger detta ansvar fram till 1 januari 2017 hos Migrationsverket.

Den 1 januari kommer lagtexten att ändras igen.

Källa: Polismyndigheten, Migrationsverket

Först förra veckan upptäckte en polisanställd det lilla felet som ingen sett tidigare. När lagen ändrades och en extra punkt lades in försköts numreringen av några efterföljande punkter.

Problemet var att man hade glömt att det senare i lagtexten fanns en hänvisning tillbaka till en av dessa punkter som nu fått ett nytt nummer.

Knepig situation

Det lilla misstaget – att glömma att ändra en sexa till en sjua – innebär att polisen förlorat rätten att avvisa personer som inte har rätt att resa in i Sverige.

– Det här är ingen katastrof. Men det som blir knepigt är att i stället för att fatta beslut direkt vid gränsen så kan det bli så att polisen måste ta den här personen i förvar i väntan på beslut från Migrationsverket, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen.

Ska inte hända

Migrationsverket är minst sagt tagna på sängen av beskedet att avvisningsbesluten vid gränskontroller – och i samband med inre utlänningskontroller – plötsligt hamnat på deras bord. Under tisdagen satt folk på myndigheten i samtal om hur man rent praktiskt ska lösa de extra uppgifterna.

– Det skapar merarbete men inte mer än att vi kommer att kunna hantera det. Det ska röra sig om mellan ett och fyra beslut om dagen, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef vid Migrationsverket.

Jämfört med utvisningsbeslut är avvisningsbesluten av betydligt enklare och mindre komplicerad karaktär.

– Tillsammans med polisen ska vi nu hitta bra rutiner för att vi ska kunna fatta de här besluten med den skyndsamhet som krävs, säger Carl Bexelius till TT.

Först den 1 januari kommer lagtexten att ändras igen så att det blir rätt. Men fram till dess är det nuvarande felskrivning som gäller. Skulle polisen fortsätta att fatta beslut som tidigare är de nämligen ogiltiga.

– Den här typen av situationer, att en viss ärendekategori går över från polisen till Migrationsverket när det inte är lagstiftarens avsikt... det ska normalt sett inte kunna hända. Men ibland blir det felskrivningar, konstaterar Carl Bexelius.