Den finländska regeringen har gett klartecken för att bygga en slutförvaring för utbränt kärnbränsle i Olkiluoto. Där ska 6 500 ton utbränt uran få plats.

Det är Posiva, som ägs av Industrins kraft och Fortum, som ansökt om bygglov. Det innehåller flera villkor. När bolaget ansöker om driftstillstånd ska det presentera utredningar om bland annat miljökonsekvenser, risker vid transport av kärnbränsle och eventuella förändringar som gjorts i projektet.

Anläggningen i Olkiluoto ska stå klar 2023 och planeras vara i aktiv drift i hundra år.