Inte ens hälften av alla småföretagare tar hänsyn till miljöpåverkan när de gör inköp, enligt Vismas Affärsbarometer. Undersökningen bygger på en enkät som besvarats av fler än 900 små och medelstora företag.

45 procent av de svarande säger sig ta miljöhänsyn, och kriteriet landar sist på den lista över vilka kriterier som företagarna tänker på när de gör inköp. För att prioritera upp miljöfrågan krävs, enligt undersökningen, bland annat större tillgång till miljöanpassade produkter och lägre priser.

– Det är tydligt att det finns en positiv attityd till att ta hänsyn till miljön men det prioriteras ändå lågt när företagarna gör sina inköp. Företagarnas vilja är viktig, och vi behöver ta tillvara på den, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage som ligger bakom undersökningen.

Vidare visar undersökningen att bara 40 procent av de svarande har en miljöpolicy.