Fakta: Satsning på digitalisering av småföretag

Tillväxtverket får i uppdrag att samla de statliga insatserna för att främja digitaliseringen av små och medelstora företag.

Tillväxtverket ska samarbeta med Verket för innovationssystem (Vinnova), Bolagsverket, Almi och Research Institutes of Sweden (RISE) för att nå ett stort antal företag.

Totalt satsar regeringen 78 miljoner kronor: 5 miljoner kronor för 2016, 20 miljoner kronor för 2017, 28 miljoner kronor för 2018 och 25 miljoner kronor för 2019.

Källa: Regeringen.

Digitaliseringen av svenska industriföretag går för långsamt. Bara 11 procent av de svenska företagen befinner sig på en avancerad nivå vad gäller digital teknik, enligt statistik från Eurostat. Siffran är lägre än i något annat nordeuropeiskt land och kan jämföras med det europeiska genomsnittet på 17 procent.

Gemensam oro

Med en satsning på 78 miljoner kronor vill regeringen stimulera den digitala omställningen hos små till medelstora företag.

– När vi har haft samtal med näringslivet så är den gemensamma oron att det är små och medelstora företag som kanske inte har tid och kunskap nog att förstå vad digitaliseringen betyder för konkurrensen och möjligheter i affärsmodellerna. Det är Sveriges akilleshäl, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

Pengarna går till Tillväxtverket som får i uppdrag att utveckla metoder och skapa projekt som ska hjälpa svenska företag att ta till vara på de möjligheter som erbjuds genom digital teknik.

Marknadsföring och robotar

Det kan handla om allt från att digitalisera register med kunder till att automatisera produktion.

– Det finns väldigt goda exempel på hur små företag har fått helt nya kunder genom att digitalisera sin verksamhet. Dels genom kundkontakter och marknadsföring och dels lite mer avancerat genom att man digitaliserar sin verksamhet med till exempel robotar som gör att man kan vara mer effektiv, säger Mikael Damberg.

Anledningen till att Sverige har hamnat på efterkälken är han dock mer försiktig med att uttala sig om.

– Jag tror att vi i Sverige har haft en bild av att vi ligger så långt fram vad gäller digitaliseringen att vi tror att små och medelstora företag automatiskt hänger med. Det tror jag är en farlig attityd därför att det går snabbt nu.