Elsäkerhetsverket kräver att Biltema ska sluta sälja en ugnslampa vars sockel smälter när lampan används inom angivet temperaturområde, 300 grader.

När spänningsanslutningen deformeras finns risk för elchock, konstaterar verket i sitt beslut om försäljningsförbud för lampan.