En grupp pojkar, mellan åtta och tolv år gamla, ligger bakom flera ofredanden i Trollhättan under våren och sommaren, skriver TTELA.

– Pojkarna har gått ihop i en grupp på cirka fem personer och valt ut ett offer som de har omringat, säger Sten Melander, utredningsbefäl på polisen i Trollhättan, till tidningen.

Polisen fick in den första anmälan i april och sedan dess har ytterligare minst nio fall av ofredanden kommit till polisens kännedom.

– Men det var inte förrän i juni vi förstod att det verkligen var ett gäng som håller på med det här, säger Marie Uppström, utredare på polisen i Trollhättan, till TT.

Två bröder som är 12 och 10 år har varit drivande i gänget som hållit till i bostadsområden och andra offentliga miljöer.

– Det är inte bara tjejer som blivit utsatta men till största delen handlar det om sexuella ofredanden. De har tagit på kroppar och hållit fast dem, och omringat folk så de inte kunnat ta sig därifrån.

De utsatta flickorna, som är mellan 8 och 16 år, kommer att få hjälp och stöd, säger Marie Uppström.

Polisen har hittills identifierat fem pojkar, och jobbar vidare för att se om det finns fler som kan vara aktuella i utredningen.

Polisen har lämnat över ärendet till socialtjänsten.

– Tillsammans med socialtjänsten kommer vi gå till botten med det här. De är ju unga så det blir inget straff i den bemärkelsen men det är viktigt för dem att veta vad det vore för brott, ifall de hade varit över 15 år. Det är ju allvarligt.

Händelserna i Trollhättan är ett tecken på att sexualiseringen av samhället går ner i åldrarna. De visar också hur män och pojkar vill utöva makt, menar mansforskaren Lars Jalmert.

– Likaväl som män utövar makt över kvinnor i många situationer så vill pojkar naturligtvis också utöva makt över flickor. Det är egentligen inte svårt att förklara, men det är jävligt beklagligt minst sagt att den här maktutövningen går ner i åldrarna, säger Lars Jalmert till TT.

Pojkarna som ska ha begått övergreppen är anmärkningsvärt unga, men sexualiserat våld är ofta närvarande även i ungas värld, påpekar Lars Jalmert.

– Det kan vara deras närmiljö, det kan också vara film och tv eller spel som är våldsamt sexualiserade.

Det kan räcka att någon äldre är drivande för att få med sig yngre kamrater.

– Åttaåringar ser gärna upp till tolvåringar, så att de kommit med är inte så konstigt. Det är så alla gängbildningar ser ut, unga män värvas av något äldre män.

Lars Jalmert hoppas nu på en grundlig utredning och anser att det som hänt kan användas som ett belysande exempel på mäns och pojkars maktbehov.