Så kan täckningen förbättras
  • Vardagliga faktorer kan begränsa mobiltelefonernas räckvidd och skapa dåliga mottagningsförhållanden även i områden där det inte "borde" vara problem.
  • Byggnader, ett berg eller andra hinder kan orsaka radioskugga. Även en tät skog, särskilt om den är blöt, kan störa signalerna.
  • Enkla metoder för att förbättra mottagningen kan vara att gå ut utomhus, att stå på en hög plats eller att använda handsfree så att sladden blir en extra antenn.

Källa: Post- och telestyrelsen

Smarta telefoner har i snitt 20 procent sämre täckning, enligt Post- och telestyrelsen (PTS).

Förklaringen är att den senaste generationens telefoner är fyllda med så många funktioner att tillverkarna helt enkelt kompromissat bort räckvidden. Enligt PTS är täckningsområdet i snitt 20 procent mindre med en smart telefon än med en traditionell, även om skillnaderna kan vara stora mellan olika modeller.

Samtidigt visar teleoperatörernas täckningskartor förhållandena för förra generationens mobiltelefoner. Täckningskartorna är helt enkelt missvisande. Så sent som i förra veckan hotade IT-och energiminister Anna-Karin Hatt med lagstiftning, om inte operatörerna skärper sig.
– Om operatörerna har utlovat täckning, då måste de leva upp till det. De täckningskartor som operatörerna visar upp måste självklart visa hur täckningen ser ut med de telefoner som konsumenterna erbjuds, säger Hatt till TT.

Annika Kristersson, presschef hos Tele 2, säger att man just nu tittar på hur täckningskartorna ska kunna förbättras.
– Vi vill förstås spegla verkligheten bättre. Vi vill vara tydligare mot kunderna så att de får rätt förväntningar, säger Annika Kristersson.