– Man får de man har innan man är 20 år. Sedan blir det nästan inga mer.

Namnforskaren Malin Gustafsson om att vi slutar ge varandra smeknamn i vuxen ålder.

Fakta: Kända smeknamn

Lill-Babs – artisten Barbro Svensson

Husky – affärsmannen Marcus Wallenberg

Poker – affärsmannen Peter Wallenberg (i familjen Wallenberg har flera företrädare etablerade smeknamn)

Babben – komikern Barbro Larsson

Nanne – artisten Marianne Grönvall

Foppa – tidigare ishockeystjärnan Peter Forsberg

Tessan – simstjärnan Therese Alshammar

Pillan - tidigare skidåkaren Pernilla Wiberg

Smeknamn som uppstår i den närmaste kretsen av familj och släkt. Extranamn som ens partner kommer på. Det faktum att kvinnor oftast får sina smeknamn i mer intima miljöer gör att forskare tidigare har missat att kvinnor i lika hög grad som män får ett extranamn.

– Skillnaden i resultaten beror på hur materialet har samlats in. När man använder idrottsbaserat material eller hämtar in material från skolmiljön, då kan man få ett skevt resultat, säger Linnea Gustafsson, doktor i nordiska språk vid Högskolan i Halmstad.

Slutar att ge smeknamn

Genom enkätundersökningar med drygt 200 personer och 22 djupintervjuer har Linnea Gustafsson kunnat komma fram till andra slutsatser. Kvinnor liksom män får sina smeknamn i barndomen och i skolåldern, men i vilken miljö namnen uppstår och vilken spridning de får skiljer sig åt.

– Män får sina smeknamn i skolan, på fritiden eller inom idrotten. Kvinnor får dem i mer intima miljöer och smeknamnen tenderar att stanna kvar i den miljö de har skapats i, säger Gustafsson.

Hennes studie, där endast svenska medborgare över 18 år ingick, visar även att vi till stora delar slutar att ge varandra smeknamn när vi blir vuxna.

– Man får de man har innan man är 20 år. Sedan blir det nästan inga mer.

Mest intima smeknamnen

Smeknamn i relationer tenderar vi dock att ge varandra även i vuxen ålder.

– De mest intima är smeknamnen du har inom relationer. Men i vissa fall har det varit så intimt att de inte har velat berätta smeknamnet. Då används det inte heller på ett offentligt sätt, säger hon.

TT: Har du själv ett smeknamn?

– Jag kallas Nea. Det har inte spridit sig utan finns bara i min absoluta barndomsfamilj. Det är bara min mamma, pappa, bror och syster som säger Nea, men ingen annan, säger Linnea Gustafsson.