Fakta: Så säker är prognosen

Hur säker en prognos är beror framförallt på tiden. En tolvtimmarsprognos är i allmänhet betydligt mycket säkrare än en 120-timmarsprognos.

Men det finns undantag. Väder- och vindvariationer i ett lågtryck som passerar just nu kan till exempel vara svårare att förutspå än ett högryck som utvecklas tre dagar senare.

Prognoserna har blivit allt säkrare de senaste åren i och med en ökad användning av satellitdata.

Källa: SMHI

I december lanserade SMHI det de kallar säker och osäker prognos. Tjänsten går ut på att visa vilket väderläge som är mest troligt, mindre troligt och minst troligt. Informationen om de alternativa väderutvecklingarna baseras på ett femtiotal olika väderberäkningar.

– Vi vill kunna ge en tydligare indikation om hur troligt det är att ett visst väderscenario inträffar, säger Åsa Granström, projektledare på SMHI.

Tidigare har osäkerheten i prognoserna uttryckts i textform nu blir det via den här nya tjänsten. Tanken är att det tydligare ska framgå att det finns en viss osäkerhet i prognosen.

– Vi vill kunna visa vad som är mest troligt men också hur vädret blir om det blir annorlunda.

Om prognosen blir osäker eller säker beror på hur mycket de femtio olika prognoserna skiljer sig.

Just nu befinner sig tjänsten i ett tidigt stadium och än så länge går det bara att titta på sannolikheten för de längre prognoserna.