Fakta: Utredarens uppdrag

1: Utredaren ska analysera stora mål kan hanteras bättre. Utredaren är fri att föreslå förändringar i grundläggande rättsprinciper som exempelvis omedelbarhetsprincipen.

Analysen ska redovisas den 20 februari 2017.

2: Utredaren ska även överväga om det bör införas utökade möjligheter att använda dokumenterade förhör som tagits upp före huvudförhandlingen som bevisning i domstol.

Slutsatsen ska redovisas den 7 december 2017.

Fakta: Långa häktningar kritiserade

Sverige får återkommande hård kritik för långa häktningstider – bland annat från FN och Europarådets tortyrkommitté.

I augusti kommer regeringens utredare Inger Söderholm att presentera hur man ska få bukt med detta.

Men medan Söderholms utredning sker inom ramen för vilka regler som nu gäller ges Fredrik Wersäll mandat att föreslå ändringar av själva grundförutsättningarna.

All bevisning ska dras muntligen. Det som sägs här och nu i rättssalen väger vanligtvis tyngre än det som sagts i tidigare polisförhör. Det är innebörden av muntlighetsprincipen och omedelbarhetsprincipen – regelbundet utsatta för kritik.

Släppas ut tidigare

Högsta chefen för Svea hovrätt, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, har nu fått i uppdrag att ta sig en ordentlig titt på de gamla principerna.

– Nu riskerar vi att det vid stora rättegångar blir väldigt långa häktningstider även för människor som befinner sig i periferin av utredningen. Det blir drabbande både för rättsväsendet som får dyra rättegångskostnader och för den enskilde som riskerar en lång häktning, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till TT.

Om inspelade förhör med personer misstänkta för mindre allvarliga brott skulle väga tyngre som bevisning i stora mål skulle dessa personer kunna släppas ur häkte tidigare.

Slippa berätta igen

En annan anledning till att se över dagens ordning är brottsofferperspektivet.

– För den som är utsatt för exempelvis misshandel eller våldtäkt så är ofta domstolsprocessen en del av problemet för att man kanske tvingas dra sin berättelse en fjärde gång, säger Anders Ygeman.

Med en uppspelad videoupptagning från tidigare förhör skulle offret inte behöva berätta allt igen utan bara behöva svara på kompletterande frågor.

Kritik vid stormål

Till kritikerna av nuvarande system hör Björn Fritiof, en av åklagarna vid det jättelika och mycket uppmärksammade målet mot ett kriminellt nätverk i Södertälje för några år sedan. Vittnen med skyddad identitet tvingades vittna på plats i tingsrätten, inte bara en gång utan två, när den första förhandlingen ogiltigförklarades på grund av jäv.

Förutom lidandet det innebar för vittnena så hade dessutom ytterligare ett år hunnit gå från den första tingsrättsstarten till den andra. Händelserna de vittnade om låg ännu längre tillbaka i tid.

– Ett eländigt sätt att få bevisning på, konstaterade Björn Fritiof vid ett journalistseminarium i veckan.