Fakta
Fördelar med snälla chefer

• Hälsosammare. Stöttande och rättvisa chefer orsakar mindre stress, vilket i sin tur ­leder till färre hjärt- och kärlsjukdomar bland medarbetarna, enligt en studie från ­Karolinska Institutet.

• Smittar. Om chefen är rättvis och hjälpsam beter sig med­arbetarna ofta likadant. De är mer lojala och engagerade i jobbet, och mer hjälpsamma och vänliga gentemot kollegorna.

• Högre kvalitet. När ­medarbetarna är generösa och hjälpsamma mot varandra blir samarbetet på arbets­platsen effektivare, innovationskraften ökar och kvaliteten blir högre. 

Tror du att du måste vara hård och avståndstagande för att bli chef? Inte alls, visar flera studier. Tvärtom – det finns mycket att vinna på att vara snäll.

Hård, bestämd och lite distansierad. 

Så ser bilden av en traditionell chef ofta ut. Och många tror att medarbetarnas prestationerna ökar om chefen sätter extra press på dem. 

Emma Seppälä, doktor 
i psykologi, som studerat resultaten av modern organisationsforskning, pekar på motsatsen.

− Vad det ökar är stressen, och för mycket stress minskar produktiviteten, sam­tidigt som den ökar sjukskrivningarna och personal­omsättningen, skriver hon 
i amerikanska Harvard Business Review.

Hon förklarar att chefer vinner mer på att vara schyssta – bara de inte låter sig utnyttjas. 

Bland annat visar studier att chefer som utstrålar värme är mer effektiva, redan innan de hunnit bevisa sin kompetens, än de som satsar allt på hårdhet och skicklighet. En anledning är att med­arbetarna känner större förtroende för någon som är snäll. 

Det finns också undersökningar som visar att med­arbetare som behandlas schysst av chefen också blir schysstare mot varandra, och därmed mer produktiva, både individuellt och som team.

Så vad är en snäll chef? Enligt Emma Seppälä är det svårt att definiera exakt, men det handlar om tämligen enkla saker som att respektera och hjälpa andra, osjälviska handlingar och genuin vänlighet.