Fakta: Undersökningarna

Sifo har på uppdrag av Systembolaget gjort intervjuer med 1 000 personer 20–27 år om deras syn på langning. Bland annat om de har köpt ut själva och om varför de tror att folk köper ut alkohol till sina syskon.

Sammanlagt 1 000 personer födda 1998 och 2000 har svarat på undersökningen om alkohol som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Ungefär hälften av dem svarade att de inte dricker. CAN, tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, står bakom kampanjen #hejdåalkoholskador.

Fyra av tio unga mellan 20 och 27 år har köpt alkohol till yngre syskon eller kompisar, enligt en Sifoundersökning som Systembolaget har beställt. Hälften av de tillfrågade tror att det beror på att den som köper ut vill vara snäll.

Det bästa sättet att prata med sitt barn om varför man inte ska dricka alkohol eller langa är att visa att man gör det av omtanke säger Kaisa Snidare, samordnare för alkohol- och drogfrågor på länsstyrelsen i Stockholm.

– Om jag har både ett barn på 20 år och ett på 16 kan jag behöva prata med min 20-åring om vilka förväntningar jag har på det barnet.

– Det viktigaste är att man pratar med sina barn om alkohol, är tydlig och visar att det handlar om barnets bästa. Att man själv säger nej till att köpa ut och uppmanar sina äldre barn att inte köpa ut.

Hälften av de tillfrågade tror att langning mellan syskon sker för att inte någon okänd ska köpa ut.

Men enligt en undersökning genomförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning skulle nästan sex av tio 16-åringar avstå från alkohol om den kom från någon de inte känner.