– Kulmen ser ut att nå Bohuslän och Dalsland vid lunchtid. Sedan förskjuts vindbandet österut. Kulmen nås någon gång på eftermiddagen för Östergötlands del, säger Lovisa Andersson, meteorolog vid SMHI, till TT.

Klass 2-varningar har utfärdats för Västra Götaland, Östergötland och Örebro län, med stormbyar på mellan 25 och 30 meter per sekund. Det innebär risk för kringflygande föremål och skador på byggnader samt risk för trafik- och telefonistörningar.

I Skagerack och i Kattegatt väntas storm med en medelvind på över 25 meter per sekund, vilket innebär problem för sjöfarten.

– Runt omkring det kraftigaste bandet har vi klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar, säger Lovisa Andersson.

Det gäller Halland och Jönköpings län samt sydligaste Värmland, Sörmland och Gotland liksom Stockholms län, där ovädret drar in under eftermiddagen och kvällen.

Lågtrycket medför också nederbörd, framförallt i norra Svealand och vidare upp över Norrland, där det kan bli snöfall.