Så tycker svenska folket om rökförbud

Borde rökförbud införas på uteserveringar? 1 = Instämmer inte alls. 5 = Instämmer helt. (1-2 = Negativt inställd. 4-5 = Positivt inställd.)

Avvikelser i procentsumman beror på avrundningar.

1: 14%

2: 7%

3: 12%

4: 13%

5: 50%

Vet ej: 3%


På vilka platser utomhus tycker du att det borde vara rökförbud?

Flera alternativ är möjliga och därför är den totala summan är mer än 100%

Lekplatser: 76%

Busshållplatser: 64%

Områden kring entréer till offentliga byggnader: 63%

Tågstationer: 61%

Sportarenor: 59%

Uteserveringar: 55%

Områden kring entréer till bostadshus: 55%

Altaner, uteplatser och balkonger i flerfamiljshus/radhus: 42%

Parker: 23%

Annan: 7%

Det borde alltid vara tillåtet utomhus: 9%

Vet ej: 3%


Röker du?

Ja: 9%

Ja, men bara vid fest/speciella tillfällen: 10%

Nej: 81%

Vet ej: 1%

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 13-16 november 2015. Sammanlagt har 1 530 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Rökning är något av en vattendelare. Får man lov att röka nära barn, är det okej att röka inomhus, borde rökning förbjudas på uteserveringar? Det är bara några av de frågor som har engagerat folk under otaliga debattimmar. På uppdrag av Metro har Yougov undersökt vad svenska folket tycker, och det är många som vill se ett förbud.


►LÄS MER: Böter på 600 kronor för den som röker med barn i bilen

Exakt hälften av svenskarna tycker att det borde vara helt förbjudet att röka på uteserveringar, mot 14 procent som tycker att det inte borde råda någon form av förbud. Bland 18-34-åringar är siffran 11 procent, mot 18 procent bland 55-74-åringar. Och ett förbud kan ligga nära.

– Det finns ett starkt stöd för att minska rökning i samhället, och åtgärder diskuteras absolut. Vi har just nu en utredning som tittar på hur vi ska kunna skapa fler rökfria miljöer, inte minst utomhus, säger Gabriel Wikström (S), folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.


►LÄS MER: Ny forskning: Din kompis rökning kan ge dig diabetes

Endast 9 procent anser att det alltid borde vara tillåtet att röka utomhus, och den siffran stämmer väl överens med antalet rökare i Sverige, som enligt undersökningen också är 9 procent. 81 procent röker inte, och 10 procent röker endast vid vissa tillfällen.

Allra viktigast tycker svenskarna det är att förbjuda rökning vid lekplatser. Hela 76 procent vill ha ett förbud där.Även kring buss-och tågstationer, sportarenor, uteserveringar och områden kring bostadshus och offentliga byggnader vill en majoritet se ett rökförbud. Och i mars 2016 är utredningen klar som kan göra det till verklighet.


►LÄS MER: Så farlig är rökningen – för den som står bredvid

– Då får vi ta ställning till vad utredningen föreslår och hur vi ska kunna gå vidare. Det finns ett starkt stöd och jag tror att vi behöver göra betydligt mer för att minska rökningen i Sverige. Och jag ser framför mig att vi ska kunna gå framåt ganska snabbt efter att utredningen är klar, säger Gabriel Wikström.

Han håller med svenska folket om att lekplatser är en plats där rökförbud skulle kunna införas.

– Lekplatser borde vara ett naturligt val, men också där människor väntar på kollektivtrafik, där man inte kan komma undan. Det finns ett antal platser som borde vara naturliga att göra rökfria.

►LÄS MER: Då förbjöds rökning på olika platser i Sverige