Fakta transfetter

Transfett finns naturligt i mejeriprodukter och i nöt- och lammkött. Men det är det industriellt framställda transfettet i produkter som kakor, pajer och snacks som ifrågasätts.

Utifrån de vetenskapliga studier som finns verkar det dock inte vara någon skillnad mellan hur naturligt transfett och industriellt transfett påverkar kroppen.

Transfett höjer halten av det onda LDL-kolesterolet i blodet och minskar halten av det goda HDL-kolesterolet. Det ökar i sin tur risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Uppskattningsvis får svenskarna i sig 1,7 gram transfett per person och dag. Av det är cirka 75 procent naturligt transfett och 25 procent industriellt. Intaget motsvarar 0,5 procent av energin.

Den konsumtionen ligger under Världshälsoorganisationens, WHO:s, rekommendation om att högst en procent av energiintaget ska komma från transfetter.

Källa: Livsmedelsverket

Tillhör du dem som älskar flottiga amerikanska bakelser och snacks? I så fall kommer detta nya beslut påverka dig, för munkar, popcorn och andra godsaker i USA kommer aldrig mer bli desamma.

På tisdagen beslutade amerikanska Food and Drug Administration (FDA, ungefär Livsmedelsverket) att matindustrin får tre år på sig att helt eliminera transfetter från alla matvaror, skriver New York Times.

Transfetterna har redan innan beslutet kraftigt reducerats i USA, men de finns fortfarande kvar i till exempel glasyrer, kakor, mikropopcorn, färdiga pajer, frysta pizzor, margarin och kaffegrädde.

FDA uppskattar att förbudet mot transfetter kan förhindra upp emot 20 000 hjärtattacker och rädda 7 000 liv i USA varje år.

I Sverige finns än så länge inget förbud mot industriellt framställt transfett i livsmedel och inte heller något legalt gränsvärde. Men livsmedelsindustrin har uppfattat signalerna från konsumenter och myndigheter och självmant minskat på halterna.

– Problemet i Sverige är till stor del löst i och med att producenterna anpassat sig efter dialog med Livsmedelsverket, säger Kristina Lagestrand Sjölin till TT.

De svenska konsumenter som i största mån vill undvika de skadliga fetterna kan välja nyckelhålsmärkta produkter, som inte ska innehålla mer än 2 gram industriellt framställt transfett per 100 gram olja eller fett.