Fakta: Nya lagförslaget

Enligt regeringens lagförslag ska det bli förbjudet "att yrkesmässigt låta någon som inte fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium". Försäljaren har ett ansvar för att håll koll på vem som solar – man ska inte kunna sälja soltiden till en vuxen, som sedan låter en minderårig använda den.

Lagen ska inte betyda att det blir förbjudet med obemannade solarier men kundernas ålder måste kunna kontrolleras på ett säkert sätt, med till exempel olika tekniska lösningar. Om inte det finns ska tillsynsmyndigheten kunna förbjuda att solariet är obemannat.

Lagen om åldersgräns föreslås börja gälla den 1 juli 2018. Den som bryter mot den riskerar böter eller fängelse i sex månader.

Källa: Regeringskansliet

– Hudcancer är en av våra farligaste och nu störst ökande cancerformer. Just barn och ungdomar är extra känsliga, så det finns fog för att se över vad vi kan göra för att bättre skydda dem mot farlig strålning, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson till TT.

Genom åren har olika informationskampanjer bedrivits kring hälsofarligheten med solariesolning och hur det är kopplat till hudcancer. Men det har inte räckt till, tycker regeringen, som nu jobbar på för att få till en ändring av strålskyddslagen så att det ska bli förbjudet att "yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18 år".

Förslaget är skickat till EU-kommissionen för granskning och ser ut att kunna få stöd i riksdagen, visar en rundringning som Ekot har gjort.

V och SD är för

Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna säger sig spontant stöda förslaget. M och KD däremot är tveksamma mot ett förbud, med hänvisning till att lagstiftning inte alltid är bästa sättet att få bort risker i samhället

Även branschen är högst tveksam till en åldersgräns.

– Det är tre till fem procent av de som solar som är under 18 år. Det ser inte ut som det gjort tidigare. Varför ska man införa en lag som är meningslös? säger Roland Laurent, sakkunnig vid Svensk Solarieförening.

Solariebranschen har gått ned kraftigt de senaste åren, enligt Svensk solarieförening som uppskattar att det i dag finns ungefär 500 solstudios samt solarier på exempelvis gym eller frisersalonger.

Marginell påverkan

Roland Laurent anser att en åldersgräns skulle kunna påverka branschen ytterligare negativt, dock marginellt.

Strålsäkerhetsmyndigheten välkomnar en åldergräns.

– Det känns helt onödigt att väldigt unga ungdomar ska gå och sola solarier och på det sättet utsätta sig för en ökad risk för hudcancer, säger Hélène Asp, enhetschef för miljöövervakning.

Hon ifrågasätter uppgiften om att få unga solar.

– Eftersom det inte finns något krav på att kontrollera åldersgräns kan man inte säga att det är väldigt få. Särskilt när det är obemannade solarier, hur vet de vilka som går ut och in där?