Färre än 30 procent av dem som får utrymme i medier är kvinnor. Ännu osynligare är personer med bakgrund utanför Norden, de utgör nio procent.

– Det är inte acceptabelt att antalet kvinnor i nyhetsmedier totalt har stått och trampat på runt 30 procent i över 15 år nu, säger Seher Yilmaz, ordförande i Rättviseförmedlingen, som ligger bakom rapporten till DN.

Kvinnliga experter utgör 24 procent och experter med utomnordisk bakgrund 8 procent.