I normala fall går mördarsnigeln in i vinterdvala under de första veckorna i oktober. Men den som tror att sniglarnas tidiga uppvaknande ska innebära färre djur i vår ska inte hoppas för mycket. Enligt Ted von Proschwitz vid Naturhistoriska museet i Göteborg är vintern inte längre någon begränsande faktor.

– Vi vet ju inte hur allmänt det här uppvaknandet är. De ungdjur som nu kommit upp klarar knappast att gå tillbaka i dvala. Men för de andra som befinner sig i sin normala rytm är det regnet i början av maj som är avgörande. Mycket fukt är gynnsamt för sniglarna, torrt väder är en begränsning, förklarar han.

Under 2015, med en regnrik majmånad, var antalet mördarsniglar betydligt fler än året före när våren var betydligt torrare.

Milda vintrar och mördarsnigelns förmåga till anpassning har gjort att den också spridit sig alltmer norrut.

– Nu har vi övervintrande populationer både i Östersund och Vilhelmina. Det var en överraskning för mig men vi kommer säkert att få se fler etableringar i Norrland, säger Ted von Proschwitz.