Cannabis

Cannabis är det latinska namnet på den psykoaktiva drogen som i växtform är känt som marijuana och kådan som hasch, båda är narkotikaklassade. Plantan heter hampa.

Det aktiva ämnet, det som gör användaren hög är THC, Tetrahydrocannabinol, och det ämnet är narkotikaklassat.

I cannabis finns även ämnet cannabidiol, CBD, som inte ger ett rus.

Industrihampa, Cannabis sativa, är en växt med låg halt av THC.

I Sverige finns det ett godkänt cannabisbaserat läkemedel, Sativex, som inte innehåller växtdelar med både THC och CBD. Medlet är godkänt för att behandla kramper hos vuxna MS-patienter som inte blivit hjälpta av andra läkemedel.

CBD-olja som säljs på nätet uppges innehålla ingen ”eller väldigt lite” THC eftersom den framställs av industrihampa. Men även med låg halt av THC är CBD-olja narkotikaklassat.

Dessa produkter kontrolleras inte heller av Läkemedelsverket eftersom de inte är godkända som läkemedel.

För att få ett godkänt läkemedel måste en ansökan göras hos Läkemedelsverket som granskar de vetenskapliga studier som bolaget själv har gjort inför ansökan.
Läkemedelsverket granskar och godkänner inte läkemedel på eget initiativ.

Källa: Läkemedelsverket och FASS

Att ge CBD-olja, som inte är godkänt som läkemedel och som dessutom är narkotikaklassat kan innebära påföljder för föräldrarna ifall vården får vetskap att barnet får oljan.

LÄS MER: Maria ger sin femåriga dotter cannabis mot epilepsin

– Det är en väldigt komplex fråga, det är jätteviktigt att komma i håg att all sjukvårdspersonal är skyldiga att göra orosanmälan. Det är en jätteviktig anmälningsskyldighet. Och ”oro” har en ganska låg ribba, det räcker med att man misstänker att ett barn far illa, säger Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsens avdelning för regler och behörighet.

LÄS MER: Andreas, 36: Jag tog cannabis mot min smärta - nu ska jag åtalas 

Just när det gäller CBD-olja, som inte är ett godkänt läkemedel och som är klassat som narkotika kan det teoretiskt sett hända att föräldrar blir anmälda till socialtjänsten.

– Om man som hälso- och sjukvårdspersonal tror att barnet kan komma till skada, måste de anmäla om de misstänker att barnet inte får den vård som behövs, säger Lisa van Duin.

Många föräldrar som ger CBD till sina barn köper det utomlands eller på nätet. Att föra in cannabis i Sverige är olagligt.

LÄS MER: Så här kan cannabis påverka dina hjärnceller

Tillverkare av CBD-olja uppger att halten av det psykoaktiva ämnet THC är lågt. Men den utfästelsen betyder inte att preparatet är okej i lagens ögon. Nyligen dömdes en person för böter för ringa narkotikabrott och brott mot lagen om hälsofarliga varor för innehav av en vätska på 4 milliliter med en THC-halt på 0,2 procent.