Fakta: Mars

Mars är den yttersta av de fyra jordliknande planeterna. Den kallas "den röda planeten" eftersom dess yta är rödfärgad av stora mängder järnoxid.

Mars har en radie som bara är hälften av jordens och dess massa är bara en tiondel av jordens massa. Planeten har två små månar, Phobos och Deimos.

Året på Mars är nästan dubbelt så långt som på jorden, 687 dygn, en effekt av att planeten ligger längre från solen än vår egen planet. Däremot är dygnet nästan exakt lika långt som på jorden.

Mars har en tunn atmosfär av koldioxid, kväve och argon.

Källa: NE

Fakta: Solutbrott

Solutbrott, eller solar flares, är urladdningar eller väldiga explosioner av plasma på solen. De förstärker den så kallade solvinden, ett flöde av partikelstrålning och magnetfältslingor, inklusive ultraviolett och röntgenstrålning, som strålar ut från solen.

När flödet är extra kraftigt och träffar jorden talar man om solstorm. Sådana kan skada satelliter samt slå ut elnät, radiokommunikation och tele- och datatrafik.

Hur förlorade vår rymdgranne Mars sitt vatten och sin atmosfär? Med uppdraget att besvara den frågan skickade den amerikanska rymdstyrelsen Nasa i väg rymdsonden Maven (Mars atmosphere and volatile evolution) i september förra året.

Nu har Nasa presenterat projektets första forskningsresultat. Och vid en upphaussad presskonferens i Nasahögkvarteret i Washington fann sig Michael Meyer, forskningschef för Mars Exploration Program, nödsakad att citera Bob Dylan:

– The answer is blowing in the wind.

Kyldes av

Baserat på analyser av data från Maven tror Marsforskarna att det här är ett troligt händelseförlopp:

I början av vårt solsystems historia var solaktiviteten mycket större än nu. Solvinden (solen kastar ut partiklar, främst energirika elektroner) var starkare och utbrotten av solstormar (kraftiga utbrott av solvind) mer frekventa.

För runt fyra miljarder år sedan var solvinden som starkast. Mars hade magnetfält som skyddade mot bombardemanget av partiklar, men processer gjorde att magnetismen klingade av och atmosfären började tunnas ut. Följden blev att planeten kyldes av och vattnet försvann.

Och här då?

I mars i år kunde Maven studera tre större solutbrott i den övre delen av Mars numera mycket tunna atmosfär som består av koldioxid, kväve och argon. För tillfället förlorar Mars cirka 100 gram atmosfär i sekunden. Om några miljarder år är atmosfären sannolikt helt borta.

Frågan är förstås om jordens atmosfär också riskerar att blåsa bort någon gång. Forskarna ger lugnande svar. Så länge vi har starka, skyddande magnetfält är det ingen fara.

Nyligen visade forskare i USA att det med största sannolikhet finns flytande vatten på Mars än i dag, efter att ha funnit de första säkra bevisen för saltlösningar som bildats nyligen på planetens yta.