– De kunde helt enkelt inte använda magnetkompassen längre.

Rachel Muheim, forskare på biologiska institutionen vid Lunds universitet, som studerat hur zebrafinkar påverkas av det polariserade ljusets riktning.

Fakta: Magnetsinne leder fågeln rätt

Fåglar använder många olika ledtrådar för att orientera sig, bland annat stjärnorna på natten och solens läge på dagen.

Det allra viktigaste är magnetsinnet, eftersom det inte är beroende av vädret eller tid på dygnet.

Forskarna tror att fåglarna har särskilda receptorer i näthinnan som blir magnetkänsliga när de upptar ljus. Troligen kan de se jordens magnetfält, men det är oklart om de uppfattar det som ett mönster i färg eller i svartvitt.

En ny studie tyder på att de uppfattar magnetfältet olika starkt beroende på det polariserade ljusets riktning.

När en flyttfågel ute i naturen ska välja färdväg görs en sammanvägning av många olika ledtrådar. Därför går det ännu inte att entydigt säga hur fåglar i naturen påverkas av olika riktningar av polariserat ljus i förhållande till jordens magnetfält.

Källa: Rachel Muheim, biologiska institutionen vid Lunds universitet

De orangenäbbade fåglarna i experimentet har tränats att hitta sin mat i en viss magnetisk riktning. Genom att ändra det polariserade ljusets riktning gick det att styra deras förmåga att hitta mat.

När det polariserade ljuset var riktat parallellt med magnetfältet, så som det utomhus är vid soluppgång och solnedgång, gick maten lätt att hitta. Men om det polariserade ljuset i stället var riktat vinkelrätt mot magnetfältet, som det är utomhus när solen står i söder, blev finkarna helt desorienterade.

– De kunde helt enkelt inte använda magnetkompassen längre, säger Rachel Muheim, forskare på biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Men hur fåglar i naturen påverkas återstår att undersöka. Nästa steg blir experiment med rödhakar i utomhusmiljö.

– Vi tror att det gynnar djur att se magnetfälten bättre i solnedgång och soluppgång, säger Rachel Mulhem.

Mitt på dagen behöver fåglarna kunna fokusera på att hitta mat och då är det bra att inte distraheras av magnetfält, resonerar hon. I solnedgången brukar flyttfåglarna bestämma sig för flyttriktning och då är det viktigt att kunna se magnetfälten bra.