Fakta: Som-enkät

Den senaste enkäten från Som-institutet vid Göteborgs universitet skickades till 17 000 personer i ett statistiskt urval av befolkningen.

Enkäten gjordes under hösten 2015.

Svarsfrekvensen blev 51 procent, vilket anses relativt bra för en sådan studie.

Alla svarande fick inte alla frågor.

"Som" står för samhälle, opinion och medier.

Källa: Som-institutet

Frågor om försvaret finns med i den årliga enkäten till ett statistiskt urval av befolkningen som görs av Som-institutet vid Göteborgs universitet.

En ny fråga i den senaste enkäten var om Sverige bör delta i en eventuell, internationell militär insats mot Islamiska staten. 40 procent svarade ja, medan 23 procent sa nej. Stödet var störst bland personer med partisympati för Moderaterna eller Sverigedemokraterna.

Året innan fanns en fråga om svenskt deltagande i en militär insats i Syrien, utan att någon särskild fiende pekades ut. Då sade 62 procent nej.

– Det är lättare att ta ställning till att delta i en insats mot någon som skär halsen av folk på Youtube, konstaterar Karl Ydén, försvarsforskare med Chalmers som utgångspunkt.

Förtroendet för det svenska försvaret är samtidigt högre än på länge. Andelen svarande med stort eller mycket stort förtroende för försvaret är något större än andelen med litet eller mycket litet förtroende. Det har inte hänt sedan 2002.

Stödet för allmän värnplikt har också ökat, till 51 procent.