Fakta: Växterna att akta sig för

Jätteloka – växtsaften kan leda till brännblåsor som kan stanna kvar i veckor och orsaka ärr. Tidigare har den importerats som prydnadsväxt och finns i hela södra Sverige och längs Norrlandskusten.

Palsternacka – växer vilt i södra Sverige och även palsternackans växtsaft kan orsaka brännblåsor och eksem.

Mose brinnande buske – odlas som prydnadsväxt och orsakar eksem och brännblåsor, växer inte vilt i naturen.

Malörtsambrosia – blomman och dess pollen är extremt allergiframkallande. Inte bara pollenallergiker, utan även personer utan allergi kan bli allergiska om de ofta kommer i kontakt med Malörtsambrosian. Fröna finns ofta i fågelfröbollar.

Stormhattar – stormhatten är så giftig att det kan vara farligt att slicka på fingrarna om man tagit i den, däremot tränger giftet inte igenom huden på fingrarna, så själva beröringen orsakar ingen reaktion.

Odört och sprängört – precis som med Stormhatten är dessa örter så pass giftiga att man måste tvätta händerna innan man stoppar fingrarna i munnen.

Brännässla – brännhåren på växtens stam skickar ut ett nervgift som orsakar sveda och klåda. Brännässlor som blivit plockade kan odla fler brännhår, så trädgårdsnässlor kan svida mer än de som får stå i fred i skogen.

Den som lärt sig att inte äta okända svampar har inte mycket att oroa sig för i svenska skogar och trädgårdar. Enligt Torbjörn Tyler, museiintendent, Biologiska museet vid Lunds universitet, har många blommor och växter ett oförtjänt giftrykte. Det är egentligen bara sju man ska se upp med.

– Det finns växter man kan dö av om man äter större mängder, men de flesta som anses vara giftiga krävs antingen att man äter väldigt mycket, eller så smakar de så illa att det inte skulle gå att få i sig ändå, säger han.

TT: Finns det något gemensamt kännetecken bland giftiga växter?

– Nej, riktigt så enkelt är det inte, men det är så få arter så jag tycker man borde kunna lära sig dem utantill, säger han.

Det viktigaste rådet enligt Torbjörn Tyler är att inte äta växter man inte känner igen.

– Det kan tyckas självklart, men tyvärr har det blivit något av en trend att man ska gå ut och plocka ogräs och äta, jag får väldigt mycket frågor från folk som skickar bilder på växter och frågar om de går att äta, det verkar lite oförsiktigt, säger han.