Sorsele kommun i Västerbotten ansluter sig till den ännu lilla grupp arbetsgivare som gör ett lokalt lärarlönelyft, utöver den statliga pott som delats ut. Därmed kommer alla legitimerade lärare och förskollärare i kommunen att få 2 500 kronor mer i månaden, retroaktivt från den 1 juli. Kommunstyrelsen fattade beslut om detta på tisdagen.

De statliga pengarna räckte till 14 lärare och kommunen skjuter till medel så att samtliga cirka 40 lärare omfattas.

– Vi vill först och främst försöka behålla de lärare vi har och även locka fler söka sig hit. Med lärarbrist i hela Sverige råder det ju en konkurrens på marknaden. Det här är ett sätt att få fler behöriga lärare, säger kommunalrådet Kjell Öjeryd (V).

Den lokala fördelningen av lärarlönelyftspengarna har på många håll kritiserats för att skapa ett a- och ett b-lag bland lärarna. Många lärare har saknat en motivering till varför vissa får rejält påökt, andra ingenting.