– I relation till det vi ser framöver är det en annan person vi behöver, säger hon till TT.

På en direkt fråga om Hedensiö, som varit vd i drygt fem år, får sparken svarar hon.

– Det är styrelsen som har fattat beslutet och inte han som har begärt avsked.

Hedensiös villkor som vd i statligt bolag är nu sex månaders uppsägning och 18 månaders bibehållen lön, vilken enligt Fernvall låg på "drygt 200 000" kronor i månaden.

Ännu är det för tidigt att säga när en efterträdare kan ha tillträtt, säger Fernvall.

Bolaget, som ägs till hälften av staten och till hälften av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har på senare tid fått hård kritik för långa svarstider och allvarliga felbedömningar.

Fernvall, som blev ordförande i våras, säger att antalet samtal ökat med 35 procent på några år och att bolaget jobbar hårt med utbildning, drift, ledarskap samt bättre kontakter med vården, räddningstjänsten och polisen.

TT: Har ni som styrelse något ansvar för problemen?

– Vi har ju alltid ett ansvar för hur vi leder vd och ser till att det blir förändringar.