Fakta Hepatit C

Hepatit C orsakas av ett virus som sprids via blod och som bara finns hos människor. Smittämnet är globalt sett mycket utbrett och vanligt, men förekomsten i Sverige är förhållandevis låg. Sjukdomen har hos oss en stark koppling till intravenöst narkotikamissbruk.

Det överförs genom att smittsamt blod kommer in i blodbanan på en annan person. Detta kan ske via orena injektionssprutor eller, i sällsynta fall, genom att blod kommer i kontakt med sår på hud eller med slemhinnor. 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Den utpumpade mjölk som gavs till ett spädbarn tillhörde en annan mamma som hade Hepatit C. Barnet hann få i sig 2 mililliter av mjölken innan vårdpersonalen upptäckte vad som skett.

När sedan prover skulle tas tre månader senare för att se om barnet blivit smittat, glömde sjukhuset att skicka en kallelse och föräldrarna fick själv boka en tid. 

Proverna visade sedan att barnet inte smittats men förväxlingen gjorde barnets föräldrar mycket oroliga och barnet utsattes för en stor risk. Därför riktar nu inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritik i fallet.