Gota Media planerar för ytterligare nedskärningar på koncernens båda tidningar i Blekinge, Sydöstran och Blekinge Läns Tidning. Personalen har informerats om att 13 miljoner kronor ska sparas nästa år, vilket motsvarar 22 tjänster. Under november månad inleds förhandlingar med samtliga fackklubbar, skriver de båda tidningarna på nätet. Minskade intäkter är orsaken.

Blekinge Läns Tidning är helägt av Gota Media och Sydöstran ägs till 90 procent av koncernen, medan resterande tio procent ägs av arbetarrörelsen.