Fakta: Myndigheter mot terror

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) styrs av cheferna för Säkerhetspolisen (Säpo), Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). NCT-chefen Mats Sandberg ansvarar för den löpande verksamheten.

Informationen som NCT:s bedömningar bygger på är sekretessbelagd. Bedömningarna ligger till grund för hotnivån mot Sverige, som formellt beslutas av Säpochefen.

Vid sidan av de tre myndigheterna och NCT finns Samverkansrådet mot terrorism. Det är ett nätverk bestående av 14 myndigheter, bland andra Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten och Migrationsverket. Rådets uppdrag är att "förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat ".

Källa: Säkerhetspolisen

Efter terrorattackerna i USA 2001 bestämde flera länder att skapa analysgrupper för att bearbeta den enorma mängd underrättelseinformation som strömmade in. Först ut var brittiska Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC) och en kort tid senare amerikanska National Counterterrorism Center (NCTC). I Sverige blev NCT en permanent arbetsgrupp 2009 och bemannas av personal från Säpo, Försvarets radioanstalt (FRA) och den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).

Operativ analys

NCT samlar inte självt in information utan bearbetar och analyserar materialet från de tre myndigheterna och deras internationella samarbetspartners, något som kallas operativ analys. Det var NCT:s bedömning som låg till grund för höjningen av hotnivån mot Sverige, även om den formellt beslutades av Säpochefen Anders Thornberg.

– Jag tror inte att det är så vanligt att NCT samarbetar med sina utländska motsvarigheter utan huvudregeln är att de kontakterna sköts av de tre myndigheterna, säger Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier på Försvarshögskolan.

Enligt flera externa bedömare fungerar det svenska samarbetet bra. Ett problem för de inblandade myndigheterna är dock att det begränsas av den stränga polisdatalagen och signalspaningslagen.

– Det får inte samköra data vilket är väldigt handikappande. Must, Säpo och FRA får köra sina egna informationssystem men de får inte lägga in information hos varandra. Det har myndigheterna bett regeringen titta på och det ska tillsättas en utredning, säger Lars Nicander.

Ovanligt framträdande

Om samkörning ska tillåtas måste de två lagarna och flera andra ändras.

Det är inte helt lätt för utomstående att få kontakt med NCT. När TT söker chefen Mats Sandberg via Säpos växel blir beskedet att han är upptagen av operativa sysslor hela dagen och att eventuell ny information kommer att publiceras på nätet. Att han svarar på frågor på en presskonferens, som på onsdagskvällen, är definitivt en ovanlighet.