En gam som fångats i Libanon, och som misstänktes ha spionerat för grannlandet Israel, har nu med FN:s hjälp återbördats till Israel, enligt uppgifter från israeliska myndigheter. Fågeln hade en sändare på sig och stadsbor i Bint Jbeil i södra Libanon där fågeln fångades misstänkte därför att det rörde sig om spioneri. Gamen släpptes sedan då den inte bedömdes utgöra något hot.

Gamen kom i själva verket från ett naturreservat i Israel. När den återvände från utflykten i Libanon var den, enligt ett uttalande från israeliska myndigheter svag, med mindre skador, och togs därför omhand för vård.