Formellt gör språkrörens agerande ingen skillnad, anser han.

– De såg sig tvungna att agera. Men rent formellt är det ingen skillnad. Språkrörens förtroende prövas ju på varje kongress. Det de gör nu är att betona att valberedningen ska få möjlighet att ta fram nya kandidater. Det är ett sätt för dem att testa om de har partiets stöd eller inte, säger han.

Avgångskrav

TT: Finns det en risk att det blir bortvalda?

– Vi har ju de senaste dagarna sett ett antal kritiska röster på rätt hög nivå som mer eller mindre sagt att de vill se att språkrören avgår. Men vi ska också veta att Miljöpartiet har en kultur där det är lite vanligare att man är mer öppen med kritik. Så det är svårt att bedöma, säger Niklas Bolin.

Professorn i statsvetenskap Marie Demker anser att språkrören kommunicerar både internt och externt med beskedet.

– Man talar om för organisationen att man tar den här krisen på allvar; vi är bekymrade för detta, vi har hört vad ni har sagt och vi är en medlemsstyrd organisation och vi vill vara det.

Turbulent period

– Därför öppnar de nu upp för den kritik mot ledningen som finns här och där och bejakar den och tillåter den. De ställer sina platser till förfogande på ett mer djupgående sätt än de naturligtvis gör på varje kongress, säger statsvetare Marie Demker.

Frågan är om det räcker.

– Den turbulenta period man varit inne i nu kommer väl så småningom lägga sig. Men det blir intressant att se nästa opinionsmätning, som gjorts efter den här perioden, vilka konsekvenser det får. Och om det är en långvarig tendens som håller i sig. Partiet är inne i en svår situation och de har mycket att bevisa både för sina medlemmar och för väljarna det närmaste året, säger Niklas Bolin.