En spruta för diabetiker återkallas av tillverkaren Novo Nordisk eftersom det finns en risk för att nålen kan lossna.

Det handlar om en förfylld spruta som heter Glucagon Novo Nordisk, 1 mg. Drygt 7 300 förpackningar återkallas, enligt företaget.

De förpackningar som berörs är märkta "Batch: FS6X299, utgångsdatum: 08/2018".