Personal på Migrationsverket går på knäna och även inom polisen är läget är ansträngt.

– Folk är slutkörda, säger Magnus Blomqvist, vice ordförande i ST:s sektion väst.

Frustrationen ges uttryck i ett brev till Migrationsverkets ledning och här avslöjas ett stort missnöje med arbetsförhållandena.

Chock

"Vi har ställt upp och arbetat sena kvällar, helger och ofta mer än 14 timmar i följd som inneburit att vårt sociala- och familjeliv har åsidosatts". "Vi är utmattade och känner ständig stress och trötthet", heter det bland annat i brevet där det också sägs att det korttidsschema som nu ska implementeras under jul och nyår kom som en chock".

"Signalen från arbetsgivaren är tydlig. Gilla läget eller sök annat arbete", heter det vidare i brevet.

– Facken delar den bild som ges av medarbetarna i brevet, säger Magnus Blomqvist.

Han konstaterar att den schemaläggning som arbetsgivaren förordar inte faller i god jord.

– Där har arbetsgivaren fullständigt misslyckats i sin kommunikation. Frågar man folk om den här schemaläggningen förbättrar arbetet för dem är svaret ett rungande nej.

Handen

Anställda upplever att ledningen inte lyssnar, att man inte tar fasta på att man vill hjälpa utan pekar med hela handen.

– Vi måste kunna återgå till rimliga arbetstider så att medarbetarna faktiskt vet hur deras liv ser ut, säger Britta Lejon, som också påpekar att man centralt för samtal om schemasituationen.

– De anställda får inte den dygns- eller veckovila man har rätt till enligt lagstiftningen.

ST har i samtal med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) föreslagit att regeringen inrättar en kriskommitté som på nationell basis kan hjälpa till med en operativ samordning mellan olika statliga myndigheter.

– Och dessutom kan samordna med kommunerna liksom de ideella krafterna, säger Britta Lejon.

Polisoro

Även för polisens del har arbetsbelastningen ökat markant och nu vill polisförbundet att vissa av polisens andra arbetsuppgifter nedprioriteras så att fler poliser kan jobba med de nya gränskontrollerna.

– 30 poliser dagtid, 30 poliser kvällstid och 15 poliser på nätterna. Om det räcker över tid, det återstår att se. Själva arbetsuppgiften i sig, det är ingenting som vi är vana vid. Där är en stor oro, säger Sophia Willander, ordförande i Polisförbundet Region Syd, till P4 Malmöhus.