Fakta: Olaga förföljelse

Lagen om olaga förföljelse, så kallad stalkning, har funnits i Sverige sedan 1 oktober 2011.

Inom brottet ryms flera olika typer av underbrott, bland annat misshandel, olaga hot, sexuellt ofredande, hemfridsbrott och överträdelse av kontaktförbud.

Ju allvarligare handlingarna är desto färre krävs för att kränkningen ska anses vara upprepad. Maxstraffet är fyra års fängelse.

Antalet anmälda brott sedan lagen infördes, 2011: 256. 2012: 916. 2013: 780. 2014: 671. 2015: 596.

Antal åtal: 2012: 110. 2013: 153. 2014: 238. 2015: 175.

Antal lagförda brott, 2012: 48. 2013: 76. 2014: 88. 2015: 104.

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet var antalet domar för brottet 127 stycken för åren 2011–2013. Liknande statistik för de två senaste åren finns inte tillgängligt.

Källa: Brottsförebyggande rådet.

Fakta: Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center öppnades i Köpenhamn den 1 augusti 2015 av Dansk Anti-Stalking Förening, som grundades av centrets nuvarande direktör Lise Linn Larsson 2010.

I somras öppnades även en avdelning i Århus på Jylland.

Centret erbjuder juridisk rådgivning samt psykosocial och psykologisk behandling till stalkningsutsatta kvinnor, män och deras barn. Även stalkers kan få hjälp.

Sedan augusti i fjol har de båda avdelningarna hållit psykologisk rådgivning med 170 enskilda personer och ytterligare cirka 1 400 rådgivningar via telefon.

I Danmark finns ingen specifik lagstiftning mot stalkning, men i en lag från 2012 skrevs en definition på stalkning in.

Centret ska i framtiden hålla regelbundna möten, två gånger om året, med justitieministeriet och säkerhetspolisen.

Källa: Dansk Stalking Center.

När Lise Linn Larsen avslutade det korta förhållandet med mannen började han i stället att förfölja och trakassera henne. Till slut blev det så illa att hon tvingades att gå under jorden och flytta från sitt hem i Köpenhamn.

Men när förföljelsen väl upphört drabbades hon i stället av posttraumatisk stress, blev sjuk och förlorade sitt arbete. När hon började må bättre skrev hon en bok om sina upplevelser.

– Då gick det upp för mig att stalkning är ett jättestort problem i Danmark, men vi har ingen lagstiftning mot det och det fanns ingen hjälp att få, säger Larsen.

Träffa psykologer

I Danmark finns Dansk Stalking Center som har avdelningar i Köpenhamn och Århus. Där kan människor som har blivit utsatta för stalkning träffa psykologer, få rådgivning och hjälp med att vända sig till polisen för att göra en anmälan. På drygt ett år har exempelvis drygt 170 utsatta män och kvinnor fått psykologisk hjälp och även förövare kan vända sig till centret.

Lise Linn Larsen är sedan ett år direktör för centret:

– Det är tolv stalkers som har varit i kontakt med oss sedan vi öppnade sommaren 2015. Vi räknar med att fler kommer att kontakta oss, för vi har ingått ett samarbete med en polisregion om att de ska hänvisa stalkers till oss. Vi vill utveckla en metod för att stoppa dem. Polisen ska även hänvisa utsatta till oss för rådgivning och behandling, säger hon.

Finns inte i Sverige

Något liknande finns inte i Sverige, men behovet av att få exempelvis psykologisk hjälp är stor.

– Det är viktigt att man som utsatt känner att man har många ställen att vända sig till – dels för det medmänskliga stödet och dels för att få professionell hjälp, säger Sven-Erik Alhem, ordförande för Brottsofferjouren Sverige.

TT: Vore det önskvärt med ett liknande center i Sverige?

– Det är jättepositivt att det finns ett center, men det är än viktigare att var man än bor någonstans ska man ha möjlighet till att få professionell hjälp när det erfordras, säger Alhem.

Roks kvinnojour stöder kvinnor som bor på deras skyddade boenden i Sverige. Men Zozan Inci, Roks ordförande, uppger att ett särskilt center kan vara intressant för de som förföljs eller stalkas men inte utsätts för mäns våld.