Fakta: 140 000 väntar på besked

I fjol tog Sverige emot drygt 160 000 flyktingar. Migrationsverket har just nu 170 000 personer inskrivna. Av dessa väntar 140 000 på ett beslut i sitt asylärende.

Källa: Migrationsverket

Fakta: Nya prognosen

2016:

Högsta scenariot innebär att 100 000 asylsökande, varav 14 000 ensamkommande, tar sig till Sverige. Det utgår bland annat från att avtalet mellan EU och Turkiet inte lyckas och att gränskontrollerna längs Balkanrutten inte kan upprätthållas.

Planeringsscenariot, som ligger till grund för hur Migrationsverket planerar sitt arbete, innebär att 60 000 asylsökande tar sig till Sverige, varav 7 000 är ensamkommande barn. Det bygger bland annat på att flyktingar får ökade möjligheter att ta sig förbi kontrollerna längs med östra Medelhavsrutten under sommaren och turistsäsongen.

Lägsta scenariot innebär att 40 000 asylsökande kommer till Sverige, varav 4 000 ensamkommande barn. Förutsätter att nuvarande situation inte ändras.

2017:

Högsta scenariot: 100 000 asylsökande varav 14 000 ensamkommande barn,

Planeringsscenariot: 60 000 asylsökande varav 7 000 ensamkommande barn.

Lägsta scenariot: 35 000 asylsökande varav 3 500 ensamkommande barn.

Källa: Migrationsverket

– Att få ner antalet som kommer till Sverige har varit helt nödvändigt för att vi ska klara situationen. Att då, omedelbart så fort man ser en effekt, ompröva den politiken, det kan man inte göra, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

För 2016 räknar Migrationsverket nu med 60 000 asylsökande som huvudscenario, alltså det man planerar utefter. Det finns också ett högsta och ett lägsta scenario, vilket är 100 000 respektive 40 000 asylsökande.

I den förra prognosen, som kom i februari, var högsta siffran 140 000.

Klarar boendet

Nya huvudscenariot innebär att Sverige kommer att klara boendesituationen i år, enligt Johansson.

– Får vi högre siffror blir det bekymmersamt. Sedan handlar det förstås inte bara om mottagandet, utan även om integrationen på längre sikt. Så det är inte oproblematiskt med de här nivåerna heller, säger han och hänvisar till de 170 000 människor som finns inskrivna i mottagningssystemet och de 140 000 som väntar på besked.

Flyktingkrisen är inte över, säger Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna:

– Sverige behöver en tillfällig paus i flyktingmottagandet för att få en chans att få ordning och reda i hela migrationspolitiken igen och för att kunna hjälpa människor på lång sikt.

Det som begränsar möjligheten att ta sig hit är bland annat gräns- och id-kontroller, stängsel och andra fysiska hinder längs Europas flyktvägar. Även avtalet mellan EU och Turkiet har betydelse.

– Rörligheten är väldigt mycket mer begränsad än den var i höstas. I allt väsentligt har hela den här västra Balkanrutten som användes i höstas helt stängts, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

Barn på flykt

När det gäller ensamkommande skrivs prognosen ner till 7 000 barn i huvudscenariot, jämfört med 18 000 i februari.

– Det är inte så att det är färre barn på flykt, tvärtom är det fler barn på flykt. Det vi ägnar oss åt i Sverige just nu är ett signalpolitiskt spel med barn som levande pjäser, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Morgan Johansson försvarar politiken:

– Vi har tagit större ansvar än något annat land i Europa. Så jag är väldigt stolt över det vi har gjort och vill fortsätta göra för att ge människor skydd.

Myndigheten räknar med att behöva 54,7 miljarder kronor i totalt anslag – 6,4 miljarder kronor mindre än förra prognosen.