Kampanjen som förespråkar ett fortsatt brittiskt medlemskap i EU leder stort i en ny opinionsmätning. Försprånget är hela elva procentenheter, enligt undersökningen som gjorts av Comres för tidningen Daily Mail och tv-bolaget ITV.

Undersökningen bygger på 1 102 intervjuer och visar att 51 procent vill att Storbritannien stannar kvar i unionen. 40 procent förespråkar att landet lämnar samarbetet.

Andelen osäkra uppgår till nio procent.