De som sympatiserar med Moderaterna och som var negativa till den så kallade decemberöverenskommelsen (DÖ) var dubbelt så många som de M-sympatisörer som var positiva, enligt SOM-undersökningen 2015 vid Göteborgs universitet.

"Vi vet således att de aktivister inom Moderaterna som gick i spetsen för motståndet hade stöd bland partiets sympatisörer", skriver statsvetarna Ulf Bjereld och Jonas Hinnfors, inför Moderaternas Sverigemöte som inleds i Malmö på fredag.

Det är en utmaning för partiledare Anna Kinberg Batra att hantera den interna opinionen och hålla ihop sitt parti, skriver de båda statsvetarna på DN Debatt.

I SOM-undersökningens fråga om svenskarnas inställning till DÖ fanns det starkaste motståndet inom Sverigedemokraterna, där 56 procent uttryckte en negativ uppfattning. Därefter följde M (50 procent). Samtidigt tenderade de M-partisympatisörer som mest ogillade DÖ att hysa åsikter som ligger närmare SD i politiska sakfrågor, enligt Bjereld och Hinnfors.

Ulf Bjereld är ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet och adjungerad ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott.