Fakta: Starkast stöd i norr

1 000 deltagare har fått svara på följande fråga i en telefonintervju:

"All icke-medicinsk hantering av narkotika är i dag förbjuden i Sverige. Förbudet omfattar även själva konsumtionen. Anser du att narkotikakonsumtion ska vara förbjuden även i framtiden eller ska den inte vara det?"

91 procent svarade att konsumtionen även i framtiden ska vara förbjuden. Sju procent svarade att de inte vill ha ett förbud och 3 procent "vet ej".

Kvinnor stöder förbudet i något högre utsträckning än män. Det finns också regionala skillnader, stödet är högst i Norrland och lägst i Stockholm. Men även i huvudstadsområdet är 82 procent för en fortsatt kriminalisering av narkotikakonsumtion.

Undersökningen har genomförts av SIFO på uppdrag av Svenska Carnegie Institutet (SCI).

Källa: SCI

– Med tanke på att Sverige har en tradition att vara väldigt restriktivt mot narkotika, så är jag inte så förvånad. Samtidigt har det varit väldigt mycket debatt, så det är lite överraskande också, säger Peder Langenskiöld, verksamhetschef på Svenska Carnegie Institutet (SCI) som står bakom undersökningen.

Sju procent är emot ett förbud medan tre procent svarar "vet ej". Yngre är något mindre restriktiva än äldre.

TT: Exempelvis legalisering av cannabis har debatterats mycket, men ni har inte skiljt olika typer av narkotika åt i undersökningen?

– Nej, därför vi tror att om vi går ut till hela folket ute i stugorna, vet man inte så säkert skillnaden mellan en drog och en annan. Och cannabis är så starkt nu, väldigt potent, så de är i stort sätt lika farliga allihop, fast de verkar på olika sätt.

TT: Men kunde inte det vara ett intressant resultat, just med tanke på debatten?

– Ja, men det kanske får bli en ny undersökning.

TT: Vad tror du det skulle bli för resultat, om man skilde droger åt?

– Jag tror inte det skulle bli så stor skillnad, men jag vet inte.