– Jag tycker att det här är ett ockerbeteende, särskilt också sedan regeringen fått kritik för det.

Mikael Högskoog, pressansvarig på Motormännen, till TT om de kritiserade tilläggsavgifterna i trängselskatten.

Fakta: Intäkter av tilläggsavgifterna

2013 infördes trängselskatt i Göteborg. I Stockholm har den funnits sedan 2007.

2015 debiterades bilisterna totalt 207 435 000 kronor i tilläggsavgifter, de 500 kronor som krävs in från dag ett när du är sen med att betala skatten.

Av tilläggsavgifterna i fjol rörde 112 650 000 kronor skattebeslut i Stockholm och 94 785 000 kronor beslut i Göteborg.

18,4 miljoner kronor i tilläggsavgifterna i Göteborg och 10,2 miljoner kronor av avgifterna i Stockholm i fjol gällde utländska fordon

Tilläggsavgifterna 2014 låg på 184,1 miljoner kronor, 2013 på 212,7 miljoner kronor, 2012 var de 104,3 miljoner kronor, avgifterna 2011 var 113,2 miljoner, för 2010 var de 111,2 miljoner och 2009 drevs 134,9 miljoner kronor in.

Mellan 2009 och 2015 har staten därmed fått in närmare 1,1 miljarder kronor på tilläggsavgifterna.

Källa: Transportstyrelsen

– Det är galet mycket pengar och det är helt oskäligt att man drar på så kraftigt utan en enda påminnelse till bilisten, säger Mikael Högskoog, pressansvarig på Motormännen, till TT.

Tilläggsavgiften innebär att om en bilist är en dag sen med betalning av trängselskatten läggs ytterligare 500 kronor på som straff, utan påminnelse och oavsett storleken på den ursprungliga skattesumman.

– Jag tycker att det här är ett ockerbeteende, särskilt också sedan regeringen fått kritik för det, säger Högskoog.

5 000 procent

Motormännen ifrågasätter att ett skattebeslut på exempelvis 10 kronor direkt kan få ett påslag på 500 kronor, eller 5 000 procent.

– Det finns ingen annan bransch där man får slå till så här hårt på en gång, och här är det staten som gör det – och då måste det till en förändring, säger Högskoog.

Att genast slå till med 500 kronor har kritiserats också av Skatteverket, Transportstyrelsen och Lagrådet. Alliansregeringen ifrågasatte redan 2009 om summan står i proportion till förseelsen. Men sedan drogs frågan i långbänk.

Dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) sade sig sedan välkomna förslagen 2013 i en utredning om sänkning – men finansminister Anders Borg slog fast att avgiften blir kvar.

Den drar in sköna slantar till statens kistor, och ännu mer sedan också Göteborg fick trängselskatter 2013. Nu visar statistik TT tagit fram från Transportstyrelsen att bara tilläggsavgifterna från trängselskatten i Stockholm och Göteborg drog in totalt drygt 207 miljoner kronor i fjol. Det innebär också att sedan 2009, när regeringen började ifrågasätta rimligheten i summan, så har tilläggsavgifterna dragit in nästan 1,1 miljard kronor.

"Helt felaktigt"

Inte heller den nuvarande regeringen har några planer på att sänka eller avskaffa avgiften.

Finansdepartementet har argumenterat för att intäkterna från trängselskatten, även tilläggsavgifterna, är kopplade till infrastruktursatsningar i Stockholm och Göteborg. Om tilläggsavgifterna ändras måste det kompenseras inom ramen för systemet, exempelvis att trängselskatten höjs för alla, enligt regeringen.

Motormännen ifrågasätter att ett system ska budgeteras med utgångspunkten att folk kommer att göra fel, och missa att betala.

– Det är helt felaktigt, säger Högskoog.